Hình ảnh sinh hoạt tại đạo tràng Viên Giác (mùng 2 tết)

Print

Tiếp theo Ban biên tập giới thiệu hình ảnh sinh hoạt đạo tràng ngày mùng 2 tết Bính Thân là lể tụng kinh cầu quốc thái dân an và trò chuyện giữa Chư Tăng và phật tử đạo tràng:

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: