Thứ Ba, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 - Nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2565

lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan 2015

E-mail Print PDF

Hòa chung nhịp đập con tim của những người con hiếu hạnh trong dịp lễ Vu Lan về, quý Phật tử đạo tràng Viên Giác noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên phát nguyện sắm sinh vật dụng dâng lên cúng dường chư Tăng mười phương cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh.

Với những ý nghĩa đó, sáng ngày 29/08/2015 (nhằm 15/07 Ất Mùi) tại khuôn viên chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM, do TT.Thích Đồng Văn – trụ trì chùa Viên Giác đã tái hiện lại lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan 2015 - PL 2559 tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo duyên phước đức cúng dường Tăng Bảo.

Về tham dự và chứng minh cho đại lễ có Trưởng lão HT. viện chủ chùa Xá Lợi, HT. viện chủ chùa Thiền Tôn 2, HT. viện chủ chùa Huê Nghiêm 2, HT. viện chủ Tu viện Huệ Quang, HT. Viện chủ Chùa Kỳ Quang 3, HT. Viện chủ Chùa Pháp Giới, TT trụ trì chùa Hải Quang, TT. Trụ trì Chùa An Phú ....và chư tôn đức Tăng…


Lễ Cổ Phật khất thực được tổ chức với sự tham gia đông đảo của Phật tử đến chứng kiến cảnh Tăng đoàn đi trì bát, học theo hạnh khất thực du hóa thập phương của cổ Phật.

Vào lúc 9h sáng, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, Phật tử vân tập thành hai hàng trang nghiêm và thành kính cung nghinh chư tôn trưởng lão hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức Tăng quang lâm đại điện niêm hương bạch Phật, lễ Tổ và chính thức cử hành Đại Lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan năm nay.

Sau phần tác bạch của chư tăng hạ trường Viên Giác cùng thập phương thiện nam tín nữ, HT. Viện chủ Chùa Huê Nghiêm thượng Trí hạ Quảng đã ban cho đại chúng thời pháp ngữ ngắn nhưng vô vàn quý giá. Ngài đã dạy đại chúng hiểu về cách thức chân thật cúng dường và sử dụng niềm tin để thành tựu như ý nguyện.


Kế tiếp, khóa lễ trì tụng kinh Vu Lan nhằm báo đáp công ơn cha, mẹ và thầy tổ được cử hành dưới sự chứng minh của nhị vị trưởng lão hòa thượng và Phật tử tuần tự thành kính bày tỏ tấm lòng thành của mình dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tăng.

Cuối cùng, lễ thọ trai cho quý Phật tử cũng được diễn ra tại sân chùa trong không khí ấm tình đạo vị.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: