Thứ Ba, Ngày 11 tháng 5 năm 2021 - Nhằm ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2565

Lễ ngũ bách danh huân tu một ngày

E-mail Print PDF

Ngày 2 tháng 8 năm 2015 ( nhằm ngày 18.6 Ất Mùi), nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Viên Giác đã tổ chức lễ ngũ bách danh huân tu một ngày và phóng sanh cúng dường .

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: