BAN BIÊN TẬP

Print

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chào Mừng Quý Vị đến với trang nhà Chùa Viên Giác

 

Chứng Minh Đạo Sư 

      - TT. Thích Lệ Trang

 

Cộng Tác Viên

      - TT. Thích Tâm Mãn

      - TT. Thích Quảng Chơn

      - ĐĐ.  Thích Minh Thông

      - ĐĐ. Thích Minh Hoàng

      - Đạo hữu Quảng Minh

 

Ban Biên Tập

      - TT. Thích Đồng Văn

      - ĐĐ. Thích Trí Thông

      - ĐĐ. Thích Quảng Thọ

Phụ trách hình ảnh:

      - P.tử Vạng Anh Việt

      - P.tử Vương Trọng Thanh

Phụ trách mạng :

      - P.tử Phan Thành Ân

      - P.tử Phạm Hoàng Anh

Chùa Viên Giác

193 Bùi Th Xuân, Phường 01,

Qun Tân Bình, TP. H Chí Minh, Vit Nam.

Đin thoi:   (84).8.39913199  -  (84).903109139
Fax :           (84).8.38461238

Email : banbientap@viengiac.vn

Website : www.viengiac.vn

Maps: alt

SHOW GOOGLE Show google site in popup