Phim Hoạt Hình - Mười Câu Chuyện Về Lịch Sử Đức Phật

Print

“Đản sanh Ca Tỳ La

 Thành đạo Ma Kiệt Đà

 Thuyết pháp Ba La Nại

 Nhập diệt Câu Thi Na.”

Đức Phật Thích Ca ra đời đã đem đến sự an lạc và giải thoát cho toàn nhân loại trong cõi Ta Bà. Ngài là một Đấng Toàn Năng Giác Ngộ, là bậc Đại Đạo Sư của Trời Người, là bậc Đại Đạo Sư Tôn Quý trong Trời Đất chứng thành đạo quả Vô thượng Bồ Đề. Ánh sáng Giác Ngộ của Ngài đã đem lại lợi ích quý báu vì sự hạnh phúc của chư Thiên và Nhân loại cõi Ta Bà.

Nhân lễ kỷ niệm Ngày Đức Phật Thành Đạo (8/12 AL), trang nhà viengiac.vn xin gửi đến quý chư Tôn Đức và Phật tử bộ Phim Hoạt Hình – Mười Câu Chuyện Về Lịch Sử Đức Phật như là món quà tinh thần vô giá trong mùa lễ Phật Thành Đạo.

 

Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Sự Bình Đẳng Của Đức Phật.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Tôn Giả Ưu-ba-ly Xuất Gia.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Anh Em Bàn-đặc và Bài Học Quét Bụi.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Tôn Giả Đại Ca-diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Sự Phẫn Nộ Của Vua Tỳ-lưu-ly.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Bi Kịch cùa Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Vua A-xà-thế.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A Di Đà.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Đại Nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: