Video: Nhị Thập Tứ Hiếu

Print

Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

Người tai mắt đứng trong trời đất,
Ai là không cha mẹ sinh thành,
Gương treo đất nghĩa, trời kinh,
Ở sao cho xứng chút tình làm con.
Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết,
Thì suy ra trăm nết đều nên,
Chẳng xem thuở trước Thánh Hiền,
Thảo hai mươi bốn, thơm nghìn muôn thu.

Ban biên tập viengiac.vn xin gửi đến video về 24 gương hiếu thảo trong bộ truyện tranh Nhị Thập Tứ Hiếu nổi tiếng của Trung Quốc:

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 1: Ngu Thuấn(虞舜).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 2: Lưu Hằng(刘恆).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 3: Tăng Sâm(曾参).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 4: Mẫn Tốn(闵损).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 5: Trọng Do(仲由).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 7: Đàm Tử(郯子).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 8: Lão Lai Tử(老莱子).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 9: Đổng Vĩnh(董永).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 10: Quách Cự(郭巨).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 11: Khương Thi(姜诗). 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 12: Thái Thuận(蔡顺).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 13: Đinh Lan(丁兰). 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 14: Lục Tích(陆绩).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 15: Giang Cách(江革).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 16: Hoàng Hương(黄香).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 17: Vương Bầu(姜诗).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 18: Ngô Mãnh(吳猛).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 19: Vương Tường(王祥).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 20: Dương Hương(杨香).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 21: Mạnh Tông(孟宗).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 22: Dữu Kiềm Lâu(庾黔娄).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 23: Đường phu nhân(唐夫人).

Dim lights Embed Embed this video on your site

Gương thứ 24: Châu Thọ Xương(朱寿昌).

Dim lights Embed Embed this video on your site


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: