Những thước phim về Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát

Print

 Nhân lễ LỄ HÚY NHẬT Cố TT Thích Minh Phát năm nay. Ban biên tập xin lần lượt giới thiệu đến các Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử những thước phim tư liệu quý của Thầy lúc sinh thời.

 

 + Video Pháp Hội Niệm Phật được tổ chức năm 1996 tại Chùa Ấn Quang

Phần 1:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 2:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 3:
Dim lights Embed Embed this video on your site

 

+ Video Lễ Chẩn Tế do TT Thích Minh Phát làm Sám chủ. 

Phần 1 :

Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 2 :

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

+ Những hoạt động của Thầy lúc sinh thời

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

+ Lễ Nhập Quan Cố TT Thích Minh Phát

Phần 1:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 2:
Dim lights Embed Embed this video on your site

Phần 3:
Dim lights Embed Embed this video on your site

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: