THÔNG BÁO : Đạo tràng tạm ngưng sinh hoạt

Print

alt

Một số hình ảnh các thầy cùng các phật tử đang dọn dẹp lại tại đạo tràng trong những ngày này.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: