Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi (KDT-1320)

Print

Việt dịch: Quảng Minh.

Phàm muốn cúng khắp, giúp khắp, phải hết lòng chí thành trang nghiêm đạo tràng, tuỳ sức mà bày biện hương hoa. Cúng dường thí thực, nước sạch v.v… xong rồi, theo ngôi thứ mà xếp đặt chỗ ngồi.

{pdf}pdf/chukinhthithuc/DuGiaTapYeuDiemKhauThiThucNghi.pdf|height:600|width:550|app:adobe{/pdf}


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: