TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1

Print

Chủ biên Ban Biên Tập: Thích Lệ Trang
Biên tập nội dung : Lý Việt Dũng
Cùng tập thể tăng ni sinh lớp gia giáo luyện dịch Hán tạng chùa Viên Giác.
Chịu trách nhiệm thực hiện : Thích Ðồng Văn - Vạng Anh Việt

Trong Số Này

  •  

     


  • Những bài mới hơn: