Kỷ yếu THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT : Hình ảnh trong tang lễ

Print

Hình ảnh trong tang lễ

Tăng Ni Thiện tín lệ sầu rơi

Khuất bóng Tôn sư lạnh ngắt trời

 

 Chư Tôn Đức Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni chứng minh và hộ niệm lễ nhập quan.

 

 Lễ nhập quan dưới trời đổ mưa - Như tiếc thương một bậc Thầy khả kính

 Hòa Thượng sám chủ niêm hương bạch Phật

 Lễ thành phục

 Lễ tho tang

 Trao Quyết định Truy phong cố Đại Đức THÍCH MINH PHÁT lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa

 Linh tòa

 Lễ viếng của Đồng môn huynh đệ

 Ni bộ Thành phố Hồ Chí Minh ai điếu

 Đoàn Phật giáo Thủ đô VIENTIANE (Lào) kính viếng.

 Gia quyến

 

 Chư Thiện tin

 

Đại diện Phật tử tại BANGKOK (Thái Lan) ghi sổ lưu niệm

 

Ban Hộ niệm Tổ đình Ấn Quang thắp hương cầu nguyện 

 Lời cảm tạ của Ban tổ chức Tang lễ

 Môn đồ pháp quyến đọc lời ai điếu trước di quan

Lễ di quan 

Đoàn cung nghinh chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni phụng tống kim quan.

 Hòa Thượng sám chủ và ban Kinh sư

 Tăng Ni đưa tiễn bùi ngùi thương tiếc

Thầy đến rồi đi gieo nỗi nhớ

Tâm hồn con Phật chợt bơ vơ

Hiếu đồ rước di ảnh và linh vị

 

 

 

 Hòa thượng Sám chủ tuyên Pháp ngữ cử hành lễ trà tỳ

 

 Môn đồ niệm hương bái biệt

 

 Đài hỏa táng

 

Nhập Tháp Kim Nghi Khởi Tợ Hoàng Nệ Ế Ngọc

Xà Duy Cố Sự Du Như Hồng Hỏa Nhiên Kim

 

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: