TIỂU SỬ : HÒA THƯỢNG THÍCH HỒNG TỊNH

Print

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HỒNG TỊNH
KHAI SƠN CHÙA VIÊN GIÁC – TÂN BÌNH

 


 
 Hòa thượng pháp húy Hồng Tịnh thế danh Lê Văn Đấu sanh năm Quý Sửu – 1913 tại làng Tân Sơn Nhì – Gia Định ( nay là khu vực Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh). Thân phụ là cụ ông Lê Văn Chợ và thân mẫu là cụ bà Thái Thị Tám, gia đình gồm 05 anh chị em, Ngài là con trai trưởng.

 

 

Được sanh ra trong một gia đình vọng tộc, có truyền thống nho phong, đời đời kính tin Tam Bảo. Năm 1950, đầy đủ duyên lành, Ngài phát tâm quy y với Hòa thượng Thích Huyền Dung tại chùa Phật Quang – Chợ Lớn.

Sau khi quy y, Ngài luôn cố gắng học hỏi kinh luật, nghiên cứu giáo lý, hằng tuần đều hướng dẫn thân bằng quyến thuộc đến nghe pháp tại giảng đường chùa Aán Quang. Những lời pháp nhủ của chư Tôn đức, đã giúp cho Ngài khám phá được hồng trần, hiểu rõ được cuộc sống thế gian chỉ là giả tạm, tự thân và hoàn cảnh cũng chẳng phải của ta, nên Ngài đã quyết chí cắt ái từ thân xuất gia học đạo.

 

Năm Quý Tỵ – 1953, Ngài xuất gia học đạo với sư tổ Thiện Hòa ở Phật Học Đường Nam Việt – Chùa Ấn Quang. Cũng vào năm này, Ngài xây dựng một ngôi tịnh thất nhỏ trong khuôn viên đất của gia đình để làm nơi bế quan tu niệm, ngôi tịnh thất này được đề tên là Độc Giác Tự, sau đó đổi tên thành Viên Giác Tự – chính là ngôi chùa Viên Giác ngày hôm nay.

Thời gian sau, Ngài đến đảnh lễ sư tổ Trí Tịnh ở Phật Học Đường Liên Hải, để cầu học giáo nghĩa của Tịnh Độ Tông. Từ đó, Ngài phát nguyện chuyên tu tịnh nghiệp, lấy pháp môn trì danh niệm Phật làm đối tượng quán niệm, nguyện cầu sanh tịnh độ làm chổ quy thú và chuyên trì kinh Viên Giác làm cảnh giới riêng mình. 
 

 

Năm 1961, cùng với sự trợ giúp của các thân hữu phật tử, Ngài mua đất và xây dựng tu viện Viên Giác tại phường Tam Bình – Thủ Đức.
 

 

Với mật hạnh trang nghiêm, oai nghi đĩnh đạt, lại thêm thế học Pháp văn vững vàng, nên sau một thời gian ẩn mình tu niệm, Ngài được sư tổ Thiện Hòa đề cử vào hàng giáo thọ dạy giáo lý và Pháp văn cho chư Tăng ở Phật Học Đường Nam Việt và chư Ni ở Ni trường Dược Sư. Ngài cũng đã từng được cử đi thuyết giảng phật pháp ở nhiều nơi như Vũng Tàu, Trà Vinh ……

 

 

Trong thời gian vâng lịnh thầy hoằng pháp lợi sanh, Ngài có soạn ra quyển Đạo Phật Cương Yếu – xuất bản năm 1965 để hướng dẫn hàng cư sĩ tại gia sơ tâm học đạo.


 

Đạo Phật Cương Yếu – tái bản năm 2010 - PL2554

 

Ngày 21 tháng Tư năm Nhâm Tý, sau thời khóa tịnh độ hằng ngày, Ngài gọi các đệ tử Thiện Thân, Hồng Tuyên, Hồng Châu, Diệu Niệm ….. lại và bảo rằng : “Cõi Ta Bà này chỉ là cõi tạm, nơi Cực Lạc mới chính là quê hương, huyễn thân tôi cũng đã đến lúc sắp theo luật vô thường, khoảng một tháng nữa, tôi sẽ về cõi Phật. Sau khi tôi đi rồi, các vị hãy tinh tấn tu học, nương vào giới luật làm thầy, sớm tối giữ cho ba nghiệp được sạch trong, lấy câu niệm Phật để làm tư lương cho chính mình, được vậy, tôi rất yên lòng.”
 

Sáng ngày 21 tháng Năm – Nhâm Tý – 1972, Hòa Thượng lâm bệnh nhẹ rồi an nhiên thị tịch. Nhục thân được trà tỳ và xây tháp phụng thờ tại Chùa Viên Giác – Tân Bình và Tu Viện Viên Giác – Thủ Đức. Trụ thế được 61 năm.
 

Cuộc đời của Hòa thượng chỉ là người ẩn tu tịnh nghiệp, giáo hóa chúng sanh, trì danh niệm Phật đến lúc lâm chung mà thôi. Nhưng gương sáng của đời Ngài cũng đủ để lại cho hàng hậu bối chúng ta nhiều suy nghĩ.

Ban biên tập Viengiac.vn

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: