TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1 - Bài 8 : Dịch Thơ Thiền

Print

Bài 8 : Dịch Thơ Thiền

 
Phiên dịch:

Ðầu non một cốc, vạn tùng xanh
Lão nạp nửa gian, mây nửa gian
Canh khuya mây phải đi tuôn nước
Ngoảnh đầu khen ngợi lão tăng nhàn

 

Ni sư Diệu Tường- Trụ trì Chùa Bửu Quang - Q.8

------------

Muôn tùng trên đỉnh một gian nhà
Nửa thì mây ở, nửa sư già
Canh ba mây phải làm mưa đổ
Ngoái nhìn sư ngủ sướng thật nha !

Phước Nghĩa

Chót núi, ngàn tùng, một mái am
Tăng cùng mây trắng sống an nhàn
Nửa đêm mây phải làm mưa nước
Ngoái cổ " cà nanh " lão tăng nhàn

Am tranh lưng núi xa cao
Gió vờn nhẹ chút, lao xao muôn tùng
Tăng cùng mây trắng ở chung
An nhàn một cõi, quyện cùng với nhau
Nửa gian trước, nửa gian sau
Người, mây cùng ở bên nhau thanh bình
Nửa đêm làm nhiệm vụ mình
Mây nhìn tăng ngủ, hận mình hẩm hiu
Cùng nhau nương náu sớm chiều
Mây dù thong thả thua nhiều lão tăng

Thích nữ Huệ Hiền

Am tranh đỉnh núi vạn tùng
Lão tăng ở nửa mây dùng nửa căn
Canh ba mây bận mưa giăng
Nạnh rằng chỉ có lão tăng an nhàn

***
Ðỉnh núi muôn tùng một mái tranh
Mây sư cùng ở chẳng tranh giành
Canh ba mây hóa ngàn mưa nước
Cà nanh lão hán quá an lành

Minh Như

Nhà tranh trên đỉnh rợp ngàn tùng
Nửa lão nạp, nửa mây xanh dùng
Ðêm sang mây hóa mưa phùn
An nhàn nào thể sánh cùng lão tăng

Cô phong mát rượi bóng tùng
Lão tăng, mây biếc chung cùng một gian
Ðêm khuya mây hóa mưa ngàn
Thèm thuồng được tí thanh nhàn như tăng

Minh Phước

Phật lòng sáng tỏ bởi vô tâm
Chấp có Phật tâm ấy mới lầm
Không Phật không tâm hằng vắng lặng
Mây bay vượn hú tận xa xăm
 

Vô tâm gặp đấng Ðại Hùng
Ðại Hùng hiện bóng trùng trùng tục chân
Tâm thanh chẳng chút mảy trần
Mây ngàn trôi lững, vượn ngân tiếng chào

Thích Minh Như


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: