Lịch Sử Đức Phật

Print

Nhân dịp Mùa Phật Đản Phật Lịch 2555 sắp đến, để kỷ niệm ngày Đản Sinh của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc Đại Giác Thế Tôn đã khai sáng ra Đạo Phật, mang đến cho chúng sanh và nhân loại đạo lý Từ Bi Trí Tuệ, An Lạc Giải Thoát.


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: