Vu Lan : Lễ Cổ Phật Khất Thực tại chùa Viên Giác (2016)

Print

Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng
Ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan
Chạnh lòng nhớ đến ân dưỡng dục
Thổn thức canh đêm giọt lệ tràn.

Hòa chung nhịp đập con tim của những người con hiếu hạnh trong dịp lễ Vu Lan về, quý Phật tử đạo tràng Viên Giác noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên phát nguyện sắm sinh vật dụng dâng lên cúng dường chư Tăng mười phương cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh.


Sáng ngày 18/08/2016, (nhằm 16/07 Bính Thân), tại khuôn viên chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM, TT. Thích Đồng Văn – Trụ trì chùa Viên Giác đã cử hành lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan 2016- PL 2560.

Về tham dự và chứng minh cho đại lễ có Trưởng lão HT. Thích Hiển Tu – viện chủ chùa Xá Lợi, HT.Thích Tắc An – viện chủ chùa Thiền Tôn 2, HT. Thích Trí Quảng - Trưởng viện chủ Chùa Huê Nghiêm, HT. Thích Minh Cảnh viện chủ tu viện Huệ Quang, HT. Thích Thiện Minh viện chủ Chùa Kỳ Quang 3, TT. Thích Hiển Đức trụ trì Chùa An Phú, TT. Thích Đạt Đức trụ trì Chùa Hải Quang, TT. Thích Thiện Quý trụ trì Chùa Liên Hoa, TT. Thích Quảng Chơn tri sự tổ đình Ấn Quang, TT. Thích Chơn Minh trụ trì Chùa Phước Lâm - Đồng Tháp, TT. Thích Chơn Minh trụ trì Chùa Huệ Quang - Củ Chi, ĐĐ. Thích Chơn Minh trụ trì Chùa Phước Lâm - Tây Ninh, ........ và chư tôn đức Tăng.

Lễ Cổ Phật khất thực được tổ chức với sự tham gia đông đảo của Phật tử đến chứng kiến cảnh Tăng đoàn đi trì bát, học theo hạnh khất thực du hóa thập phương của cổ Phật.

Vào lúc 9h sáng, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, Phật tử vân tập thành hai hàng trang nghiêm và thành kính cung nghinh chư tôn trưởng lão hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức Tăng quang lâm đại điện , TT. Thích Đồng Văn đại diện toàn thể chư Tăng và Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường và khánh tuế chư tôn trưởng lão Hòa thượng. Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Trưỡng lão HT. Thích Trí Quảng đã ban đạo từ bang thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa tự tứ và tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng. TT. Thích Quảng Chơn đã cung thỉnh Chư tôn đức niêm hương bạch Phật và chính thức cử hành Đại Lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan năm nay.

Sau đó, khóa lễ trì tụng kinh Vu Lan nhằm báo đáp công ơn cha, mẹ và thầy tổ được cử hành dưới sự chứng minh của ba vị trưởng lão hòa thượng và Phật tử tuần tự thành kính bày tỏ tấm lòng thành của mình dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tăng.

Cuối cùng, lễ thọ trai cho quý Phật tử cũng được diễn ra tại sân chùa trong không khí ấm tình đạo vị.
Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ:

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: