Hình ảnh giỗ kỵ Cố HT Thích Hồng Tịnh (Bính Thân)

Print

Các khóa lễ Cúng Phật, Cung tiến Giác Linh trong chương trình giỗ kỵ báo tiến cố Hòa thượng khai sơn được tiến hành vào ngày 20 và 21-5 Bính Thân với sự có mặt của TT Thích Đồng Văn, TT Thích Quảng Chơn...cùng Chư Tăng, Ni và hàng Phật tử thập phương về tham dự góp phần cầu nguyện cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Sau các khóa lễ, đạo tràng Viên Giác có tổ chức buổi thọ trai.  Sau đây là chùm ảnh về buổi lễ húy kỵ cố hòa thượng Thích Hồng Tịnh - khai sơn Chùa Viên Giác.


 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: