Hình ảnh phiên trì tụng kinh Dược Sư

Print

Ngày 11 tháng 11 năm 2015 nhằm ngày 30 tháng 9 Ất Mùi. Như chương trình đã đưa trước đó. Đạo tràng Viên Giác trọn ngày luân phiên trì tụng bảy hội, mỗi hội tụng một biến kinh Dược Sư và trì 49 biến Chơn ngôn Dược Sư Quán Đảnh với sự tham gia trang nghiêm và thành kính của chư Tăng Ni cùng quý Phật tử. Với tâm nguyện nương vào thệ nguyện của Phật Dược Sư và uy thần của Chú Quán Đảnh cầu nguyện cho toàm dân Việt nam quốc tộc thạnh trị thái bình, thiện tín đàn na, sở nguyện thành tựu..

 

 

Ban biên tập xin ghi lại một vài hình ảnh :

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: