Hình ảnh Đảnh lễ Dược Sư Hải Hội Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh

Print

Vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2015 ( nhằm ngày 29/09 Ất Mùi), tại đạo tràng Viên Giác – TP.HCM.  Đảnh lễ Dược Sư Hải Hội Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh diễn ra do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ trong không khí trang nghiêm với đầy đủ nghi thức. Ban kinh sư đạo tràng cùng nhiều Phật tử thập phương về tham dự buổi trì tụng kinh Dược Sư.

 
Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ : 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: