Lễ ngũ bách danh huân tu một ngày

Print

Ngày 2 tháng 8 năm 2015 ( nhằm ngày 18.6 Ất Mùi), nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Viên Giác đã tổ chức lễ ngũ bách danh huân tu một ngày và phóng sanh cúng dường .

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: