Khóa lễ phổ thí Cam Lộ Pháp Thực (Ngày 16-4 Ất Mùi)

Print

Ngày Đức Phật đản sanh thị hiện nơi Ta bà mang niềm vui giải thoát đến mọi chúng sanh, Loài tình thức trong sáu nẻo luân hồi cũng hoan hỷ chào đón sự kiện trọng đại này. Vì thế, chúng sanh cảnh giới địa ngục tăm tối và ngạ quỷ khổ đau cũng được chư Tăng vận lòng từ bi ban bố vật thực luôn được ấm áp và no đủ.
 Với ý nghĩa tạo phước duyên thù thắng hướng về chúng sanh nơi địa ngục tăm tối và ngạ quỷ khổ đau chịu nhiều nghiệp báo đọa đày được nương vào ánh sáng từ bi cứu độ của chư Phật mười phương nhân ngày Đản Sanh của Đức Thế Tôn, vào buổi chiều ngày 2 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày 16 tháng 4 năm Ất Mùi) đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng tổ chức khóa lễ Cam Lộ Pháp Thực phổ thí hữu tình giải oan thích kết siêu sanh Tịnh Độ với mục đích cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hội viên quá cố, hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn siêu sanh thoát hóa.

Đàn tràng phổ thí được đặt dưới sự gia trì của TT. Thích Đồng Văn và chư tôn đức trong ban kinh sư chùa Viên Giác tham gia trì tụng. Nguyện nương vào oai lực quang minh của Đức Từ Phụ nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam luôn thanh bình và nhân dân luôn được ấm no, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Ban biên tập giới thiệu những hình ảnh:

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: