Lễ Chiêu Linh

Print

Theo như chương trình thông báo. Lúc 18h00 ngày 20 tháng 3 năm Ất Mùi. Thể theo tinh thần Từ Bi của đạo Phật, các Phật tử khắp mọi nơi cùng tập trung về đạo tràng Viên Giác, xin được khải kiến Pháp hội cầu nguyện cho nạn nhân địa chấn tại Nepal. Buổi lễ nhất tâm cung thỉnh TT Thích Đức Tiến - trụ trì Chùa Đa Phúc, Hà Nội vào ngôi sám chủ đàn tràng cử hành nghi thức Chiêu Linh.

 


Nguyện nương vào công đức của Đàn tràng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mưa hòa gió thuận, thiên tai bặt dứt, nhân họa không còn, Nepal quốc tộc, tai nạn toàn tiêu. Cùng nương công đức đàn tràng siêu độ cho: Pháp giới oan thân, cô hồn hoạnh tử, thân chết bởi thiên tai, mạng vong do nhân họa, siêu độ cho những nạn nhân mạng vong bởi động đất tại Nepal đều sanh sang nước Phật.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ: 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: