Lễ Khai chung Bản, Thỉnh Đại Phạm Chung 108 tiếng, Làm Lễ Trừ Tịch

Print

Lễ Khai chung Bản, Thỉnh Đại Phạm Chung 108 tiếng, Làm Lễ Trừ Tịch, Khánh Chúc Khánh Đản Đức Di lặc Tôn Phật,  Lễ Cúng Ngọ, Khóa Lễ Tụng Kinh Dược Sư Cầu An - Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Di Lặc - Tân Mão

 

 


Những bài mới hơn: