Lễ Hóa Sớ

Print

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Đoàn chư Tăng chùa Viên Giác đã tiến hành khóa lễ hóa sớ tất cả sớ trong dịp lễ mùa xuân vừa qua. Buỗi lễ đã diễn ra thành tựu viên mãn tại tịnh thất Xá Lợi Phất ở Long Thành - Đồng Nai.

 

Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo đã gia hộ cho khóa lễ diễn ra trang nghiêm thành tựu. Và Chư tôn đức Tăng cũng qua đó cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, gia đạo bình an, bởi vì :"Điều phước thọ mọi người tiếp đón. Chuyện tai ương ai nấy mong qua".

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: