Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu ( 11 tháng giêng)

Print

 (Viên Giác) Ngày 11 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 3. Sám Chủ Đàn do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì.

 

Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh trong đàn tràng đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử.


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: