Hình Ảnh : Lễ Húy Nhật Cố TT Thích Minh Phát (ngày 19/3 AL)

Print

Theo như chương trình đã được Thầy trụ trì Thích Đồng Văn đưa lên từ trước. Hôm nay, lúc 14h00 ngày 21/4/2011 nhằm này 19 tháng 3 năm Tân Mão. Tại đạo tràng Viên Giác trang trọng tổ chức buổi Bạch Phật Khai Kinh - Lễ Thỉnh Giác Linh. Ban biên tập xin giới thiệu đến Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử thập phương những hình ảnh mới cập nhật tại những buổi lễ nằm trong chương trình Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát ngày 19 AL tại đạo tràng Viên Giác.

Những hình ảnh Lễ Nhiễu Tháp - Dâng Lục Cúng lúc 18 giờ cùng ngày


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: