Hình Ảnh : Lễ Húy Nhật Cố TT Thích Minh Phát (ngày 16 ,17, 18/3 AL)

Print

Ban biên tập xin giới thiệu đến Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử thập phương những hình ảnh mới cập nhật tại những buổi trì tụng Kinh Địa Tạng nằm trong chương trình Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát từ 16 đến 18 AL tại đạo tràng Viên Giác.

 

 

 

Mời Quý vị theo dõi tiếp chương trình :


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: