TT trụ trì đến nhà thờ Tân Sa Châu (Giáng Sinh 2016)

Print

ngày 24/12/2016  TT trụ trì Thích Đồng Văn cùng Chư Tăng, Phật tử đã đến nhà thờ Tân Sa Châu cùng chúc mừng ngày Giáng sinh với lẵng hoa tươi thắm. Linh mục Nguyễn Hữu Triết chánh xứ nhà thờ Tân Sa Châu cùng các đại diện của giáo dân trong nhà thờ đã tiếp đón những người con Phật đến thăm hỏi nhân dịp giáng sinh năm nay. Được biết Thầy trụ trì chùa Viên Giác cùng Linh mục chánh xứ là đôi bạn vong niên rất thân từ nhiều năm qua.

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Video :

Dim lights Embed Embed this video on your site

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: