Lễ Húy Kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Hành Trụ (Bính Thân))

Print

Để báo đáp ân sanh thành Giới thân huệ mạng của Hòa thượng bổn sư. Ngày  29 tháng 10 năm Bính Thân, Thượng tọa Thích Đồng Văn trụ trì đạo tràng Viên Giác đã tổ chức Lễ Húy Kỵ : Nối dòng pháp Lâm Tế, đời thứ 43 Pháp Húy thượng Thị hạ An tự Hành Trụ pháp hiệu Phước Bình Đại lão Hòa thượng Bổn sư.

 


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong nội tự với thời khóa trì Kinh A Di Đà - Cúng Phật do chư tăng đạo tràng thực hiện. Sau thời kinh cúng Phật là nghi thức tưởng niệm Giác Linh do Thượng tọa Thích Lệ Trang, TT. Thích Quảng Chơn chủ trì dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni và  tứ chúng thuộc đạo tràng đồng hộ niệm.


Thượng tọa trụ trì Thích Đồng Văn là đệ tử cuối cùng của cố Hòa thượng. Sanh thời, trưởng lão Hòa thượng là một bậc Giới Đức kiêm ưu, là vị Luật sư của Phật giáo khoảng thập niên 60 -70, là vị Thầy mô phạm của nhiều thế hệ Tăng Ni.
Hôm nay, kỷ niệm ngày cố Hòa thượng viên tịch, toàn thể đạo tràng thắp nén hương lòng thành kính cúng dường bậc Tòng Lâm Trưởng Lão - Giáo Hội Đạo Sư.
BBT xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ:

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: