Trì tụng kinh dược sư để bắt đầu mùa an cư kiết hạ

Print
Ngày 21 tháng 5 năm 2016 - Nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Thân - PL 2560. Các chư tôn đức Tăng đã tập trung về đạo tràng Viên Giác trì tụng kinh dược sư để bắt đầu mùa an cư kiết hạ năm nay.

Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh:

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: