Những hình ảnh tổng hợp Xuân Tân Mão tại Chùa Viên Giác

Print

Những hình ảnh tổng hợp Xuân Tân Mão tại Chùa Viên Giác - tp Hồ Chí Minh.

 

 

Những hình ảnh tại buổi lễ lập đàn Chẩn tế buổi sáng tại Đạo tràng Viên Giác do Đại Đức Thích Quảng Chơn làm Sám chủ.

Ngày 18 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác tổ chức lễ Hóa Sớ tại trang trại Xá Lợi (Long Thành - Đồng Nai) Do các chư tăngtụng niệm hóa sớ.

viengiac.vn

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: