Lễ tưởng niệm tôn sư Cúng dường Giác Linh cố TT Thích Minh Phát (Tại Tổ đình Ấn Quang)

Print

Tri ân và báo ân chính là đạo lý muôn đời ngời sáng của dân tộc Việt Nam. Nhằm thể hiện tinh thần tri ân, cảm niệm ân đức sâu dày của cố thượng tọa thượng Minh hạ Phát còn lưu lại trong tâm tư của quý Tăng – Ni và Phật tử, chiều ngày 26 tháng 04 năm 2016 (nhằm 20/03 Bính Thân), tại Tổ Đình Ấn Quang đã tổ chức lễ tưởng niệm tôn sư Cúng dường Giác Linh nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch và 61 năm đáo tuế của cố TT Thích Minh Phát.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài cũ hơn: