Hình ảnh : Lễ cúng Phật - Cung tuyên tiểu sử - Tiến Sư

Print
Nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch và 61 năm đáo tuế của Thầy. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân,Tại đạo tràng Viên Giác đã diễn ra buổi lễ cúng Phật - Cung tuyên tiểu sử - Tiến Sư.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: