Hình ảnh : Lễ Hành trì Kinh văn do Thầy soạn

Print

Nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch và 61 năm đáo tuế của Thầy tại chùa Viên Giác tổ chức buổi lễ Hành trì kinh văn do Thầy soạn do TT Thích Tâm Mãn (chùa Minh Thành - Gia Lai) làm chủ lễ cùng ban kinh sư chùa Viên Giác tiến hành.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: