Hình ảnh: Các Huynh đệ đồng môn từ khắp nơi về đạo tràng Viên Giác thắp hương nhân 20 năm lễ Húy nhật

Print

Ban Biên tập giới thiệu những hình ảnh các Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng, Ni từ khắc nơi về đạo tràng Viên Giác thắp hương và ôn lại những câu chuyện về Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát lúc sanh tiền.

 

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: