Thứ Tư, Ngày 5 tháng 8 năm 2020 - Nhằm ngày 16 tháng 6 năm Canh Tý - PL 2564

Sinh Hoạt - Phật Sự

THÔNG BÁO : Chương trình tu học cúng dường các ngày Lễ Vía trong tháng hai năm Nhâm Thìn

E-mail Print PDF

 

Lễ Hóa Sớ

E-mail Print PDF

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Đoàn chư Tăng chùa Viên Giác đã tiến hành khóa lễ hóa sớ tất cả sớ trong dịp lễ mùa xuân vừa qua. Buỗi lễ đã diễn ra thành tựu viên mãn tại tịnh thất Xá Lợi Phất ở Long Thành - Đồng Nai.

Đọc tiếp ...

THÔNG BÁO : Đạo tràng tạm ngưng sinh hoạt

E-mail Print PDF

alt

Một số hình ảnh các thầy cùng các phật tử đang dọn dẹp lại tại đạo tràng trong những ngày này.
Đọc tiếp ...

Khóa lễ mông sơn thí thực - Phổ thí pháp giới hữu tình

E-mail Print PDF
viengiac.vn 

Trong các khóa lễ cúng thí thực cho cô hồn, trai đàn chẩn tế được tổ chức một cách quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.

Đọc tiếp ...

Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 2012 ( Rằm tháng giêng)

E-mail Print PDF
 

viengiac.vn

Lòng người mở ra, tình thương, trí tuệ, phước báu theo đó liền xuất hiện. Chúng sanh sẽ bớt đau khổ - khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu được khai diễn trong một tuần lễ được tổ chức quy tụ chư Tăng và Phật tử mười phương tham dự, dưới năng lực cầu nguyện ấm áp của tình thương và lòng vị tha ban rải khắp thế gian. Những công đức tu tập của đại chúng, việc quan tâm những loài cùng khổ hay những lời cầu nguyện chuyển hóa của người hộ đàn Dược Sư, nay được lan truyền đến mọi loài.

 

Đọc tiếp ...

Cúng Phật - Cúng Tổ ( Sáng 15 tháng giêng)

E-mail Print PDF

Tết Nguyên tiêu là ngày lễ thiêng đầu năm mới, người người đổ đến đền, chùa cầu phúc, cầu an. Tục truyền, trong ngày Rằm tháng Giêng, đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của tín đồ, bởi thế, ngày Rằm tháng Giêng, tại chùa Viên Giác đã đón tiếp quý Phật tử về chùa thắp hương lễ Phật và cầu nguyện mọi may mắn trong một năm mới đến.

 

Đọc tiếp ...

Page 24 of 29