Thứ Hai, Ngày 13 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 23 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Sinh Hoạt - Phật Sự

Hình ảnh Khóa Lễ Bái Sám Tam Muội Thủy - Q.hạ (15.10. Nhâm Thìn)

E-mail Print PDF

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2012 (nhằm 15/10 Nhâm Thìn), trong chương trình ngày thứ cuối của Đại Lễ Cam Lộ Pháp Hải Hạ Ngươn Tam Muội Thủy Quan Giải Ách Pháp Đàn nhân dịp rằm tháng mười, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ bái sám Tam Muội Thủy quyển hạ để hướng tâm tu tập, triêu trừ nghiệp chướng, dứt bỏ phiền não và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho mọi người an lạc trong cuộc sống này.

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Khóa Lễ Bái Sám Tam Muội Thủy (14.10. Nhâm Thìn)

E-mail Print PDF

Hôm qua, Vào lúc 18h00  ngày 27 tháng 11 năm 2012 (nhằm 14/10 Nhâm Thìn), trong chương trình ngày thứ hai của Đại Lễ Cam Lộ Pháp Hải Hạ Ngươn Tam Muội Thủy Quan Giải Ách Pháp Đàn nhân dịp rằm tháng mười, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ bái sám Tam Muội Thủy để hướng tâm tu tập, triêu trừ nghiệp chướng, dứt bỏ phiền não và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho mọi người an lạc trong cuộc sống này.

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh : Lễ Khai Đàn Cam Lộ Pháp Hải (Nhâm Thìn)

E-mail Print PDF

Ngày nay “rằm tháng Mười” không chỉ có ý  nghĩa là Tết Hạ nguyên mà nó đã trở thành ngày lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt. Nhất là đối với người Phật tử, rằm tháng Mười là dịp để mọi người con Phật hướng tâm tu tập, trên nhờ ân đức chư Phật mười phương gia hộ, thánh thần độ trì, kế đến là tổ tiên ông bà che chở.

Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người phải biết nhớ ơn, đền ơn, kết nối truyền thông gia đình trong ý nghĩa


“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền”.

Với những ý nghĩa đó, mong muốn tạo sức mạnh niềm tin cho những người con Phật quay về nguồn cội bày tỏ lòng tri ơn và biết ơn của mình đối với gia đình và cửu huyền thất tổ, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN để mọi người bày tỏ tấm lòng của mình đối với chư Phật, chư Tổ và các vị cửu huyền thất tổ quyến thuộc nội ngoại trong dịp này.

Vào lúc 18h00 ngày 26 tháng 11 năm 2012 (nhằm 13/10 Nhâm Thìn), chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng đã tổ chức Lễ Khai Đàn Cam Lộ Pháp Hải mở đầu cho ba ngày lễ Tết Hạ Nguyên theo truyền thống Phật Giáo.

Khóa lễ được bắt đầu diễn ra với các nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng cung nghinh chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội, bái sám lễ Phật hồng danh tiêu trừ nghiệp chướng, trì tụng Kinh Tạng Từ Bi Thủy Sám Pháp nguyện cho cõi nước Việt Nam thạnh trị thái bình, nhân dân an lạc - ấm no, nhà nhà lạc nghiệp an cư. Nguyện hồi hướng công đức ấy cho đồng bào đang chịu thiệt hại lũ lụt gây ra mau được thoát khỏi, mạng vong do thiên tai nhơn họa sớm được siêu sanh thoát hóa.

Khóa lễ khai đàn Cam Lộ Pháp Hội do TT Thích Quảng Chơn - Phó Ban Nghi Lễ Thành Hội TPHCM làm sám chủ và chư tôn đức trong ban kinh sư hộ đàn. Ban biên tập giới thiệu những hình ảnh của buổi lễ khai đàn :

Đọc tiếp ...

CHƯƠNG TRÌNH : CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN

E-mail Print PDF

 

Hình ảnh Lễ chẩn tế Cam Lộ Pháp Thực - Phổ Lợi Hữu Tình (chiều 30/9 AL)

E-mail Print PDF

Đại Quang Minh Đăng Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Tịnh Lưu Ly Đàn đã hoàn mãn, trai đàn chẩn tế thí thực cô hồn âm siêu dương thới cũng không ngoại lệ. Vào lúc 15h00 ngày 13tháng 11 năm 2011 ( nhằm 30/09 Nhâm Thìn), Đại Trai đàn Chẩn tế cũng đã thiết lập nhằm đem công đức lành ấy phổ thí pháp giới cô hồn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hương linh ký tự, đồng sanh Tịnh Độ.

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Khóa tụng Kinh và trì chú Dược Sư (Sáng 30/9 AL)

E-mail Print PDF

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2012 ( nhằm ngày 30/09 Nhâm Thìn), tại đạo tràng Viên Giác – TP.HCM. Khóa tụng kinh và trì chú Dược Sư diễn ra trong không khí trang nghiêm với đầy đủ nghi thức. Ban kinh sư đạo tràng cùng nhiều Phật tử thập phương về tham dự buổi trì tụng kinh Dược Sư.

 
Đọc tiếp ...

Nhiều bài khác...

Page 21 of 29