Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Sinh Hoạt - Phật Sự

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - RẰM THÁNG BẢY

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : LỄ PHÓNG SANH & TRUYỀN GIỚI QUY Y ( ĐẠI LỄ PHẬT ĐÀN 2019)

E-mail Print PDF

 

THÔNG BẠCH & CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 - DL.2019

E-mail Print PDF

 

 

THÔNG BẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH : LỄ GIỖ KỴ BÁO TIẾN CỐ TT THÍCH MINH PHÁT

E-mail Print PDF

 

THÔNG BẠCH : ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 1 of 29

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »