Thứ Năm, Ngày 24 tháng 9 năm 2020 - Nhằm ngày 8 tháng 8 năm Canh Tý - PL 2564

Phật Học

Cách Tôn Kính Đúng Pháp

E-mail Print PDF

(Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan)
Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch
Khi nhìn thấy chư Tăng - Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính đấng Giác Ngộ?” Minh chứng

Đọc tiếp ...

TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1

E-mail Print PDF

Chủ biên Ban Biên Tập: Thích Lệ Trang
Biên tập nội dung : Lý Việt Dũng
Cùng tập thể tăng ni sinh lớp gia giáo luyện dịch Hán tạng chùa Viên Giác.
Chịu trách nhiệm thực hiện : Thích Ðồng Văn - Vạng Anh Việt

Đọc tiếp ...

Page 2 of 2