Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

CHƯƠNG TRÌNH : TẾT NGUYÊN ĐÁN - XUÂN KỶ HỢI 2019

E-mail Print PDF

 

THÔNG BẠCH : HUÂN TU CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM CAM LỘ PHÁP HẢI THỦY QUAN ÁCH - RẰM THÁNG 10 (HẠ NGƯƠN)

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI

E-mail Print PDF

 

ĐÊM VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ VU LAN

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 2 of 22