Chủ Nhật, Ngày 29 tháng 3 năm 2020 - Nhằm ngày 6 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

THÔNG BÁO : CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI

E-mail Print PDF

alt 

CHƯƠNG TRÌNH : LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : LỄ GIỖ HỘI chung cho các hương linh ký tự tại Chùa Viện Giác

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : PHÁT TÂM ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO / KÝ TỰ CHO VONG LINH TAI CHÙA VIÊN GIÁC MUA VU LAN

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : LỄ QUY Y MÙA VU LAN ẤT MÙI

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU ẤT MÙI

E-mail Print PDF

 

Page 10 of 22