Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

PHÁP HỘI : HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KỶ NIỆM NGÀY ĐỨC PHẬT THÀNH ĐẠO

E-mail Print PDF

THÔNG BÁO : PHÁT CƠM CHAY MIỄN PHÍ TẠI CHÙA VIÊN GIÁC

E-mail Print PDF


 

CHƯƠNG TRINH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ

E-mail Print PDF

 

 

THÔNG BÁO : LỄ TRUYỀN GIỚI QUY Y CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRINH : RẰM THÁNG MƯỜI (HẠ NGƯƠN) & PHÁP ĐÀN CAM LỘ PHÁP HẢI THỦY QUAN GIẢI ÁCH

E-mail Print PDF

alt 

CHƯƠNG TRÌNH : CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI 2015

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 9 of 22