Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

THÔNG BẠCH & CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2560

E-mail Print PDF

 

 

 

 

THÔNG BẠCH & CHƯƠNG TRÌNH : LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH & 61 NĂM ĐÁO TUẾ CỦA CỐ TT THÍCH MINH PHÁT

E-mail Print PDF

alt 

alt 

THÔNG BÁO : Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

alt 

THÔNG BẠCH : TỔ CHỨC ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT CHÂU Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : MỪNG XUÂN DI LẶC BÍNH THÂN

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : TẤT NIÊN (Ất Mùi)

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 8 of 22