Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

THÔNG BÁO : Lễ giỗ hội chung cho các hương linh ký tự

E-mail Print PDF

 

 

THÔNG BÁO : LỄ TRUYỀN THỌ TAM QUY - NGŨ GIỚI (MÙA VU LAN)

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : CÚNG DƯỜNG MÙA VU LAN

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : LỄ GIỖ KỴ BÁO TIẾN CỐ HT THÍCH HỒNG TỊNH

E-mail Print PDF


THÔNG BÁO : Lễ Truyền Giới Quy Y & Phóng Sanh Bảo Vệ Môi Trường - Đón Mừng Phật Đản

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 7 of 22