Chủ Nhật, Ngày 5 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 13 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

CHƯƠNG TRÌNH : RẰM THÁNG MƯỜI (HẠ NGƯƠN) & PHÁP ĐÀN CAM LỘ HẢI THỦY QUAN GIẢI ÁCH

E-mail Print PDF

 

THÔNG BẠCH : Phát nguyện đại trùng tu Bảo Tháp Đẳng Quan

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO & CHƯƠNG TRÌNH : CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI

E-mail Print PDF

 

 

THÔNG BÁO : Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU (PL.2560 - DL.2016)

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 6 of 22