Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

CHƯƠNG TRÌNH : CÚNG DƯỜNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561 - DL.2017

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2561

E-mail Print PDF

 

LỄ GIỖ KỴ BÁO TIẾN CỐ TT THÍCH MINH PHÁT

E-mail Print PDF

alt 

THÔNG BÁO : HUÂN TU MỘT NGÀY NHÂN KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT NHẬP ĐẠI NIẾT BÀN & THÁNH ĐẢN BỒ TẤT QUAN THẾ ÂM

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : MỪNG XUÂN DI LẶC - TẾT NGUYÊN ĐÁN - TẾT NGUYÊN TIÊU - RẰM THÁNG GIÊNG

E-mail Print PDF

 

THÔNG BẠCH : HUÂN TU CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 5 of 22