Thứ Năm, Ngày 2 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Thông Báo & Chương Trình Lễ Hội

THÔNG BẠCH : HUÂN TU CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : RẰM THÁNG MƯỜI (HẠ NGƯƠN) & PHÁP ĐÀN CAM LỘ PHÁP HẢI THỦY QUAN GIẢI ÁCH

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF

 

CHƯƠNG TRÌNH : ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU - RẰM THÁNG BẢY PL 2561 - D; 2017

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : LỄ GIỔ KỴ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HỒNG TỊNH

E-mail Print PDF

 

Nhiều bài khác...

Page 4 of 22