Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ Bái

Vấn đề cầu nguyện, lễ bái trong Phật Giáo

E-mail Print PDF

Lễ bái theo quan niệm của Phật giáo là sự tôn kính ân đức vô lượng, trí tuệ vô biên của chư Phật mà người Phật tử đã biểu lộ sự thành kính ấy qua hình thức lễ bái và noi theo gương sáng của chư Phật, chư thánh hiền để phát triển hạnh lành, tiến tu trên đường đạo để mong đạt được trí tuệ giải thoát như  các ngài. Sự lễ bái cũng là một phương pháp tu để có thể diệt trừ sự tự cao, ngã mạn.

Đọc tiếp ...

Ý nghĩa và tác dụng của lễ bái

E-mail Print PDF

Thích Thánh Minh

Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩa và tác dụng của lễ bái.

Trước hết, chúng ta phải hiểu thế nào là lễ? Thế nào là lễ bái?

Đọc tiếp ...