Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Kinh Sách

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Kinh Điển Phật Giáo (Phần hai)

E-mail Print PDF

Phần Hai - Các Loại Hình Ngôn Ngữ Trong Kinh Tạng Phật Giáo

Như đã trình bày, sự phân loại thể tài trong kinh tạng Phật giáo chỉ là sự khái quát về mặt hình thức và luôn luôn mang tính ước lệ. Bởi lẽ, mỗi một thể tài khác nhau lại có những hình thức trình bày giống nhau và được sử dụng nhiều loại hình ngôn ngữ giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là sự phân loại ngôn ngữ như được trình bày trong các thể tài kinh tạng.

Đọc tiếp ...

Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật

E-mail Print PDF

Đạo hữu nghe được nhiều bài giảng Phật Pháp của Thầy thì rất tốt, nhưng bên cạnh đó mình nên chọn cho mình 1 pháp môn Tu để sau này mình được nhiều lợi ích hơn. Đồng ý là nghe nhiều thì có trí huệ và Công Đức. Bên cạnh đó nếu mà chỉ nghe mà không chọn pháp môn tu thì khó có thể giải thoát khỏi sanh tử. Giống như 1 miếng bánh rất thơm ngon nếu chỉ ngửi mùi thôi thì mình
Đọc tiếp ...

Giới Thiệu Đề Mục Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ

E-mail Print PDF

  Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bộ kinh do ngài Hạ Liên Cư y cứ 5 bản dịch gốc hội tập từ năm 1932 - 1935, sau đó Ngài không ngừng trùng đính, hiệu chính, cho đến năm 1945 mới được xem là định bản.

Đọc tiếp ...

Cách Tôn Kính Đúng Pháp

E-mail Print PDF

(Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan)
Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch
Khi nhìn thấy chư Tăng - Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính đấng Giác Ngộ?” Minh chứng

Đọc tiếp ...

Page 2 of 2