Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hoạt Động Lễ Hội

Khóa lễ Sám hối đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

Những hình ảnh trong khóa lễ Sám hối đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 14 tháng 10 năm Ất Mùi tại đạo tràng viên Giác.

 

Đọc tiếp ...

KHAI ĐÀN : CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP

E-mail Print PDF

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền”.

Với những ý nghĩa đó, mong muốn tạo sức mạnh niềm tin cho những người con Phật quay về nguồn cội bày tỏ lòng tri ơn và biết ơn của mình đối với gia đình và cửu huyền thất tổ, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN để mọi người bày tỏ tấm lòng của mình đối với chư Phật, chư Tổ và các vị cửu huyền thất tổ quyến thuộc nội ngoại trong dịp này.

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh phiên trì tụng kinh Dược Sư

E-mail Print PDF

Ngày 11 tháng 11 năm 2015 nhằm ngày 30 tháng 9 Ất Mùi. Như chương trình đã đưa trước đó. Đạo tràng Viên Giác trọn ngày luân phiên trì tụng bảy hội, mỗi hội tụng một biến kinh Dược Sư và trì 49 biến Chơn ngôn Dược Sư Quán Đảnh với sự tham gia trang nghiêm và thành kính của chư Tăng Ni cùng quý Phật tử. Với tâm nguyện nương vào thệ nguyện của Phật Dược Sư và uy thần của Chú Quán Đảnh cầu nguyện cho toàm dân Việt nam quốc tộc thạnh trị thái bình, thiện tín đàn na, sở nguyện thành tựu..

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Đảnh lễ Dược Sư Hải Hội Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh

E-mail Print PDF

Vào lúc 18 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2015 ( nhằm ngày 29/09 Ất Mùi), tại đạo tràng Viên Giác – TP.HCM.  Đảnh lễ Dược Sư Hải Hội Chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh diễn ra do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ trong không khí trang nghiêm với đầy đủ nghi thức. Ban kinh sư đạo tràng cùng nhiều Phật tử thập phương về tham dự buổi trì tụng kinh Dược Sư.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Khóa tụng Kinh và trì chú Dược Sư Quán Đảnh chơn ngôn

E-mail Print PDF

Vào lúc 18 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2015 ( nhằm ngày 28/09 Ất Mùi), tại đạo tràng Viên Giác – TP.HCM. Khóa tụng kinh và trì chú Dược  Sư Quán Đảnh chơn ngôn diễn ra trong không khí trang nghiêm với đầy đủ nghi thức. Ban kinh sư đạo tràng cùng nhiều Phật tử thập phương về tham dự buổi trì tụng kinh Dược Sư. 

Đọc tiếp ...

KHAI ĐÀN CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI 2015

E-mail Print PDF

Buổi lễ được bắt đầu diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, gia trì thần chú Quán Đảnh nguyện cầu âm siêu dương thới để phụng thỉnh Đông Phương Thất Phật Như Lai quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho đàn tràng pháp hội.

Đọc tiếp ...

Lễ niêm đàn sái tịnh - Thượng phan (29.7 Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Như chương trình LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG  đã đưa trước đó, đúng 8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2015 (nằm ngày 29 tháng 7 Âm lịch) Lễ niêm đàn sái tịnh - Thượng phan được trang nghiêm cử hành tại đạo trang Viên Giác do TT. Thích Quảng Chơn làm sám chủ cùng chư tôn đức tăng trong ban Kinh sư chùa Viên Giác.

 

Đọc tiếp ...

Khóa lễ ký tự vong linh vào chùa Viên Giác 2015

E-mail Print PDF

Trong cuộc sống, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Có rất nhiều bậc cha mẹ đã chối bỏ thai nhi. Về mặt tâm linh, việc làm như thế là một tội lỗi. Bởi việc làm đó đồng nghĩa với việc hủy hoại một sinh mạng. Theo Phật giáo, không phải đợi đến lúc thai nhi lọt lòng mẹ mới được gọi là một sinh mạng mà ngay khi một mầm sống vừa mới được tượng hình trong thai mẹ vào giây phút đầu tiên đã được gọi là sinh mạng. Do không có một quan niệm đúng đắn về định nghĩa của một sinh mạng như trên và không có một truyền thống tâm linh vững chắc, nhiều trường hợp các bậc cha mẹ không có một tâm ăn năn, sám hối và cũng không quan tâm các thai nhi bị chối bỏ đó một cách như pháp. Những thai nhi bị chối bỏ đó không nơi nương tựa, không người đoái hoài, tạo ra muôn vàn nghịch cảnh.

 

Đọc tiếp ...

Lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử nhân mùa Vu Lan 2015

E-mail Print PDF

Quy y Tam Bảo là đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng của cuộc đời trong sự về nương với Ba Ngôi Quý Báu Phật, Pháp, Tăng.  Việc nầy cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận, mới phát tâm Quy y. Phát nguyện Quy y là định hướng cho cả cuộc đời chúng ta. Nếu không hiểu biết gì, thì việc Quy y mất hết ý nghĩa của nó.

 

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2559, DL 2015. Lúc 14h00 Rằm tháng 7 năm Ất Mùi, tại chùa Viên Giác đã tổ chức buổi lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan 2015

E-mail Print PDF

Hòa chung nhịp đập con tim của những người con hiếu hạnh trong dịp lễ Vu Lan về, quý Phật tử đạo tràng Viên Giác noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên phát nguyện sắm sinh vật dụng dâng lên cúng dường chư Tăng mười phương cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh.

Với những ý nghĩa đó, sáng ngày 29/08/2015 (nhằm 15/07 Ất Mùi) tại khuôn viên chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM, do TT.Thích Đồng Văn – trụ trì chùa Viên Giác đã tái hiện lại lễ Cổ Phật khất thực mùa Vu Lan 2015 - PL 2559 tạo điều kiện cho hàng Phật tử gieo duyên phước đức cúng dường Tăng Bảo.

Về tham dự và chứng minh cho đại lễ có Trưởng lão HT. viện chủ chùa Xá Lợi, HT. viện chủ chùa Thiền Tôn 2, HT. viện chủ chùa Huê Nghiêm 2, HT. viện chủ Tu viện Huệ Quang, HT. Viện chủ Chùa Kỳ Quang 3, HT. Viện chủ Chùa Pháp Giới, TT trụ trì chùa Hải Quang, TT. Trụ trì Chùa An Phú ....và chư tôn đức Tăng…

Đọc tiếp ...

Chương trình “BÔNG HỒNG CÀI ÁO” (14.7 Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Tối ngày 14 tháng 7 năm Ất Mùi. Đạo tràng Viên Giác tổ chức chương trình “BÔNG HỒNG CÀI ÁO”  trong không khí trang nghiêm thành kính hướng về Tứ trọng ân mà người con Phật hằng tôn kính, tất cả đã cài lên người mỗi đóa hồng tươi thắm, tượng trưng lòng Hoài niệm về tứ thân phụ mẫu nhân mùa vu lan báo hiếu. Lễ cài bông hồng trong dịp Vu Lan được xem là một buổi lễ báo hiếu quan trọng đối với những người con Phật - và buổi lễ hôm nay đã lấy nhiều nước mắt của các phật tử bằng những câu chuyện hiếu - hạnh. Tuy nhiên buổi lễ này không phải chỉ dành cho Phật tử mà tất cả mọi người không theo đạo vẫn có thể tham dự.

 

Đọc tiếp ...

Page 8 of 36