Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hoạt Động Lễ Hội

Hình ảnh Hoàn Đàn Dược Sư Thất Châu ( Rằm tháng giêng)

E-mail Print PDF

Đàn Dược Sư Thất Châu là lễ thường xuyên được tổ chức trong những ngày đầu năm mới, cầu và chúc phúc cho mọi người khắp nơi. Từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng Giêng, Những ngọn đèn Dược Sư để cháy suốt trong những ngày diễn ra lễ nhằm dâng lên cúng chư Phật mười phương và được tắt vào ngày 16 tháng Giêng.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Lễ Sám Hối Dược Sư, Thắp đèn nguyên tiêu (14 tháng giêng)

E-mail Print PDF

(Viên Giác) Vào lúc 18 giờ, ngày 16/2/2011 (nhằm ngày 14 tháng giêng - Tân Mão). Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức :

-  Lễ Sám Hối Dược Sư.

- Thắp đèn Nguyên Tiêu Diên Thọ.

- Cung thỉnh Thiên Quan giáng phước.

Buổi lễ do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành.Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh tại chùa đến Chư Tôn đức và Quý Phật tử.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu (13 tháng giêng)

E-mail Print PDF

 (Viên Giác) Vào lúc 18 giờ, ngày 15/2/2011 (nhằm ngày 13 tháng giêng - Tân Mão). Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 5. Đàn tràng do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành lễ khai đàn Dược Sư Thất Châu cầu cho quốc thái dân an.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu (12 tháng giêng)

E-mail Print PDF

(Viên Giác) Ngày 12 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 4. Sám Chủ Đàn do Đại Đức Thích Quảng Chơn chủ trì.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu ( 11 tháng giêng)

E-mail Print PDF

 (Viên Giác) Ngày 11 tháng giêng - Tân Mão. Đạo tràng Viên Giác thành kính tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu ngày thứ 3. Sám Chủ Đàn do Đại Đức Thích Đồng Văn chủ trì.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Trì kinh Dược Sư Thất Châu ( Mùng 10)

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 10 năm Tân Mão. Trì kinh Dược Sư Thất Châu được tiếp tục tổ chức tại chùa Viên Giác (Tân Bình – tpHCM) .... Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ :

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Lễ khai Đàn Dược Sư Thất Châu

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 9 năm Tân Mão. Lễ khai Đàn Dược Sư Thất Châu được long trọng tổ chức tại chùa Viên Giác (Tân Bình – tpHCM)  trước sự chứng minh của các Chư Tăng Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng....

Đọc tiếp ...

Hình ảnh Khóa lễ Kỳ An Hội

E-mail Print PDF

Viên Giác - Lúc 18 giờ ngày mùng 8 tết Tân Mẹo. Khóa lễ Kỳ An Hội được tổ chức tại chùa Viên Giác với sự tham gia các Chư, Tăng......Một vài hình ảnh cúng sao trong đêm lễ Kỳ An Hội.

 

 

 

 

Đọc tiếp ...

Chương trình Xuân Tân Mão

E-mail Print PDF

Lễ Khai chung Bản, Thỉnh Đại Phạm Chung 108 tiếng, Làm Lễ Trừ Tịch

E-mail Print PDF

Lễ Khai chung Bản, Thỉnh Đại Phạm Chung 108 tiếng, Làm Lễ Trừ Tịch, Khánh Chúc Khánh Đản Đức Di lặc Tôn Phật,  Lễ Cúng Ngọ, Khóa Lễ Tụng Kinh Dược Sư Cầu An - Tết Nguyên Đán Mừng Xuân Di Lặc - Tân Mão

 

Đọc tiếp ...

Page 36 of 36